Kok noemt CPB `te optimistisch'

De Nederlandse overheid zal niet volgend jaar al een begrotingsevenwicht bereiken. De eerder deze week uitgelekte ramingen van het Centraal Planbureau (CPB), waarin voor het jaar 2000 een tekort van slechts 0,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) wordt voorzien, zijn te optimistisch.

Dit zei minister-president Kok gisteren op zijn wekelijkse persconferentie over de jongste ramingen van het CPB, de nationale rekenmeester. ,,De meevaller voor de schatkist wordt door het CPB te hoog ingeschat. Het ministerie van Financiën is daarover nog in discussie met het CPB'', zei Kok.

Het is zeer uitzonderlijk dat een bewindsman een raming van het CPB publiekelijk in twijfel trekt. Het is niet voor het eerst dat het ministerie van Financiën en het CPB botsen over de cijfers, maar dat gebeurt doorgaans achter gesloten deuren.

Dit voorjaar raamde Financiën de noodzakelijke bezuinigingen voor volgend jaar aanzienlijk hoger dan het CPB. Naar het zich nu laat aanzien, zal een bezuinigingsoperatie om tegenvallers in de uitgaven op te vangen bij onder meer asielzoekers beperkt zijn.

De Nederlandse economie groeit volgens door Kok niet betwiste cijfers van het CPB met 2,5 procent dit jaar – een half procent meer dan dit voorjaar nog werd geraamd – en nog eens met 2,25 procent in 2000, een verhoging met een kwart procent.

Op pagina 2: BESTEDINGSDRANG