Hulpacties vanuit Nederland voor Turkije op gang

De Nederlandse hulp aan Turkije komt op gang. De publieke en commerciële zenders gaan de nationale actie `Help Slachtoffers Aardbeving Turkije' ondersteunen met een gezamenlijke televisie-actie. Het tijdstip van uitzending is nog niet bekend, maar zal om praktische redenen na woensdag zijn, aldus de NOS. Het programma, te bekijken op TV2, RTL 4 en SBS6, heeft een journalistiek-informatief karakter.

De actie `Help Slachtoffers Aardbeving Turkije' van de samenwerkende hulporganisaties (gironummer 797) duurt voorlopig veertien dagen en is bedoeld voor zowel noodhulp als wederopbouw. De actie wordt ondersteund door spotjes op radio en televisie en advertenties in de landelijke dagbladen.

Turkse organisaties in Den Haag hebben het gemeentebestuur gevraagd hun inzamelacties voor de aardbeving te coördineren. De gemeente heeft toegezegd voor opslagruimten voor ingezamelde hulpgoederen te zorgen. Tal van Turkse organisaties en verenigingen in Den Haag hebben tot nu toe geld en voedselpakketten ingezameld.

Het Nederlandse Rode Kruis heeft gisteren en vandaag een vliegtuig met hulpgoederen naar Turkije gestuurd. Aan boord van de vliegtuigen zijn tenten, dekens, generatoren en waterzuiveringstabletten. Het Rode Kruis overhandigt de goederen in Turkije aan Rode Halve Maan, zijn zusterorganisatie.

Artsen zonder Grenzen heeft een medisch team, gespecialiseerd in nieraandoeningen, naar Turkije gestuurd. De ploeg zal ziekenhuizen in het rampgebied bijstaan bij het uitvoeren van nierdialyses die nodig zijn bij de behandeling van het dodelijke `crush syndroom'. Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door giftige stoffen die vanuit verpletterde lichaamsdelen in het bloed komen, schrijft AzG.

Rotterdam zal Turkse inwoners van de stad opvangen die direct of indirect zijn getroffen door de aardbeving. De GGD zal speciaal letten op mensen die binnenkort terugkomen uit de getroffen gebieden. De gemeente vraagt artsen en instellingen als de Riagg extra te letten op problemen bij mensen die in het gebied waren of daar familie hebben. Loco-burgemeester H. Simons heeft beloofd dat Rotterdam soepel zal omgaan met, bijvoorbeeld, mensen met uitkeringen die spoorslags naar Turkije zijn gereisd en zich niet bij de controlerende instanties kunnen melden.

Turkse inwoners van Utrecht met een bijstandsuitkering mogen van de Sociale Dienst twee weken extra `vakantie' opnemen om familieleden in hun vaderland te bezoeken. Als ze er behoefte aan hebben, krijgen ze een voorschot van 500 gulden voor de reiskosten.

Ook de gemeente Den Haag zal ,,flexibel'' met de regels van uitkeringsinstanties omgaan.