VNO-NCW vraagt leden loonmatiging

De werkgeversvereniging VNO-NCW komt 1 september met een voorstel voor een tekst waarin zij werkgevers oproept tot een `verantwoorde loonkostenontwikkeling'. Dat is de uitkomst van overleg gisteren tussen de sociale partners in de Stichting van de Arbeid over de verschillen in loonstijgingen tussen werknemers en topmanagers.

Voorzitter L. de Waal van de vakcentrale FNV greep begin deze week het naderende overleg aan om de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers onder druk te zetten. Volgens de vakcentrales FNV en CNV is een gesprek met werkgevers over arbeidsvoorwaarden onmogelijk als niet eerst wordt afgesproken dat de lonen in de top van het bedrijfsleven evenredig stijgen met die van de overige werknemers.

Het overleg gisteren was geheel gewijd aan dit onderwerp, waardoor de door de FNV bepleite invoering van de vierdaagse werkweek niet aan de orde kwam. VNO-NCW-vertegenwoordiger R. de Leij zegde toe zich de komende twee weken aan het schrijven van een tekst te zetten die kan worden opgenomen in `Agenda 2002', waarin alle afspraken tussen sociale partners voor de volgende eeuw moeten worden vastgelegd.

De werkgeversvereniging stelt nadrukkelijk dat de te concipiëren tekst niet uitgaat van een gelijke loonstijging voor werknemers en de top. ,,Verantwoorde loonstijging sluit uiteenlopende stijging van salarissen binnen bedrijven niet uit. Dat zal blijven bestaan'', aldus VNO-NCW.

Deze interpretatie van de uitkomst van het overleg gisteren maakt werknemersvertegenwoordigers sceptisch over de tekst waarmee VNO-NCW uiteindelijk zal komen. ,,Eerst zien, dan geloven'', zei De Waal na afloop. De FNV dreigt het overleg met de werkgevers, veelvuldig aangemerkt als het poldermodel, te staken ,,als de werkgevers op 1 september met vage toezeggingen komen''. Ook CNV-bestuurder Van Splunder twijfelt aan de inschikkelijkheid van VNO-NCW: ,,Ik zit in een tunnel en ik zie licht, maar ik weet niet of dat het eind van de tunnel is of een tegenligger.''

De bonden eisen ook van VNO-NCW dat zij haar leden oproept de salarissen van de bedrijfstop openbaar te maken. Daar voelen de werkgevers niets voor.

Bompagina 12