Verhoging verkeersboete afgeblazen

Minister Korthals (Justitie) ziet af van de verhoging van verkeersboetes met tien procent per 1 januari van het volgend jaar, zoals in het regeerakkoord was afgesproken.

De bescheiden verhoging zal niet leiden tot een beter verkeersgedrag, meent de bewindsman. In plaats daarvan heeft hij gekozen voor intensivering van de controle.

Politie en Openbaar Ministerie (OM) hebben op 17 juni in Zeeland al het landelijk startsein gegeven voor negen regionale projecten die de verkeersonveiligheid op de lokale en provinciale wegen moeten bestrijden. Zeeland begon als eerste, kort voor het losbreken van het drukke toeristenseizoen. Drenthe, Twente, Utrecht, Kennemerland, Rotterdam-Rijnmond en Brabant Zuid-Oost volgen. Friesland en IJsselland waren al op een andere basis begonnen, maar zijn `opgewaardeerd' tot regioproject.

De negen projecten, die zijn opgezet door de regionale korpsen in samenwerking met het Bureau Verkeershandhaving van het OM, krijgen veel extra geld te besteden om het aantal controles op te schroeven. Niet alleen op het punt van maximumsnelheid, het gaat ook om andere onveilige gedragingen zoals door rood licht rijden en het rijden met te veel alcohol. Ook zal er meer dan tot nu toe worden gecontroleerd op het dragen van helm en autogordel.

De plannen richten zich voornamelijk op de lokale en regionale wegen, waar een maximumsnelheid van vijftig of tachtig kilometer per uur geldt. Op dit soort wegen gebeuren relatief veel ongelukken. In alle deelnemende regio's is een analyse gemaakt van de plekken waar het meeste fout gaat, zogeheten blackspots. Ook is nagegaan welke groepen verkeersdeelnemers daarbij het meest waren betrokken. De controles zullen op die groepen en die blackspots zijn gericht. In elke regio wordt straks bijna duizend uur per week extra gecontroleerd.

De negen korpsen krijgen extra middelen om het aantal controles te vergroten. Bij elkaar gaat het om ongeveer vijftig tot zestig miljoen per jaar. Dit is door het kabinet extra beschikbaar gesteld, onder meer om de streefcijfers op ongevallengebied te halen. De verhoging van de boetes met tien procent had de schatkist zestig miljoen gulden moeten opbrengen.