Tutuhatunewa: lidmaatschap naïef en fout

,,Een persoonlijke, naïeve, verkeerde stap.'' Zo omschrijft dr. F. Tutuhatunewa, president van de Zuid-Molukse regering in ballingschap, het NSB-lidmaatschap van zijn voorganger ir. J. Manusama. Tutuhatunewa zegt dat hij al in de jaren dertig, als student in Soerabaja, van zijn ouders hoorde dat Manusama NSB'er was.

,,Ik frons mijn voorhoofd, haal mijn schouders op om dat lidmaatschap'', vervolgt Tutuhatunewa. ,,De anti-militairist Manusama heeft nooit hosé geroepen om de NSB, daar was hij te naïef voor. Maar haar geestesgoed was hem sympathiek. Dat is begrijpelijk. Manusama had net zijn bul als ingenieur op zak, maar kon als vele anderen geen baan vinden. De propaganda van de NSB – ze meldde dat ze het land uit de malaise zou opheffen – sprak die jongens aan.'' Tutuhatunewa meent dat het NSB-lidmaatschap ,,geen smet'' vormt op zijn Republiek der Zuid-Molukken. ,,Driekwart van de mensen weet niet meer wat de NSB is'', zegt hij.

J. Lilipaly, tot vorig jaar lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, is ,,geschrokken'' van het NSB-lidmaatschap van Manusama. ,,De NSB geeft ons toch een nare smaak in de mond'', zegt de Molukker. ,,Hoe is het mogelijk dat hij zich aan zo'n organisatie heeft verbonden? Het kan een jeugdzonde zijn. Ik vind het wel eerlijk en ruiterlijk dat hij er in zijn memoires voor uit komt.''