`Schade door legionella moet vergoed'

De Consumentenbond wil proberen een financiële tegemoetkoming te regelen voor mensen die in februari op de Westfriese Flora de veteranenziekte hebben opgelopen. Daartoe stelt de bond de exposanten van de whirlpools op de beurs, de Flora zelf en de overheid aansprakelijk. Als deze partijen hun aansprakelijkheid afwijzen wil de bond naar de rechter stappen.

In maart werd bij 242 bezoekers van de Flora in Bovenkarspel de veteranenziekte geconstateerd. Van hen overleden er 28. Bij 17 staat vast dat het overlijden het directe gevolg was van de besmetting met de legionellabacterie, de veroorzaker van veteranenziekte. Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIVM) heeft in een tussenrapportage gemeld dat de twee whirlpools die op de consumentenbeurs gedemonstreerd werden waarschijnlijk de bacterie hebben verspreid. Volgende week verschijnt het eindrapport.

De standhouders zijn volgens de Consumentenbond aansprakelijk omdat ze geen chloor aan het water hadden toegevoegd. De Flora heeft hen volgens de bond op dit punt niet voldoende gecontroleerd en de overheid heeft nagelaten het toevoegen van chloor te verplichten. De Gezondheidsraad had dit in 1986 geadviseerd. Het advies werd voor whirlpools in openbare zwembaden wel in een wettelijke regeling vastgelegd, maar voor baden van particulieren niet.

Bij de Consumentenbond hebben zich tot dusver ruim honderd gedupeerden gemeld.