Rabo niet tevreden over groei winst

Voorzitter H. Smits van de hoofddirectie van de Rabobank is ontevreden over de winstontwikkeling. De kosten van de bank namen de eerste helft van dit jaar met 16,8 procent toe, de opbrengsten met 12,2 procent.

Dat is vanmorgen bekendgemaakt. De snelle kostenstijging is maar ten dele het gevolg van de problemen bij Rabobank International, de kwakkelende zakenbank waar de laatste maanden al honderden medewerkers vertrokken. De kosten van dit Rabo-onderdeel moeten dit jaar met 100 miljoen euro omlaag. Ook de ruim vierhonderd bij de centrale Rabobank aangesloten lokale bankkantoren moeten volgens Smits stringent op de kosten gaan letten.

Smits wil kostenreducties van in totaal 15 à 20 procent. Dit moet onder meer gebeuren door ondersteunende diensten te centraliseren en door lokale medewerkers meer klanten te laten bedienen. Wat de personele consequenties van de kostenreductie zijn kon Smits vanmorgen niet zeggen.

De verhouding tussen baten en lasten nam in de eerste helft van 1999 af van 1,48 tot 1,43. Het streven van de Rabobank is een verhouding tussen baten en lasten van 1,5. De belangrijkste oorzaak van de kostentoename is de groei van het personeelsbestand. De personeelskosten stegen met 19 procent, vooral door een toename van het aantal banen met 1.711 tot ruim 47.000.

De verhouding tussen groei van opbrengsten en kosten resulteerde in een bescheiden winstgroei van vijf procent tot 552 miljoen euro. De Rabobank verwacht dat de winstgroei over heel 1999 ten minste vijf procent zal bedragen. Dat cijfer ligt nog aanzienlijk beneden het streven van 8 tot 10 procent winstgroei.

Volgens Smits was de omzetontwikkeling van de Rabobank in het eerste halfjaar desondanks ,,buitengewoon goed''. De premieomzet uit verzekeringen nam toe met 17 procent, de toevertrouwde middelen met eveneens 17 procent en de totale waarde van de kredieten die de Rabobank verstrekte met 15 procent (21 miljard euro) tot 161 miljard euro.

Van de kredietgroei kwam 6 miljard euro voor rekening van particulieren (bijna uitsluitend hypotheekleningen). Per 30 juni van dit jaar had de Rabobank, leider op de Nederlandse hypotheekmarkt, voor 63 miljard euro aan hypotheken uitstaan, vijf procent meer dan eind vorig jaar.

Het beleggingsbedrijf verging het in de eerste zes maanden van dit jaar minder. Hoewel het aantal beleggende klanten groeide (met 17 procent) daalde het aantal transacties dat zij uitvoerden met 25 procent. Daardoor daalden de inkomsten uit effectenprovisies.

De Rabobank blijft op zoek naar, zoals Smits het uitdrukte, ,,strategische allianties, bij voorkeur met soortgenoten [andere coöperatieve banken] in Europa''. Ook voor zijn mondiale activiteiten in landbouw en de voedingsindustrie is de Rabobank op zoek naar een partner.