Pronk wil bezuinigen op geluidsschermen

Minister Pronk (VROM) stelt voor 250 miljoen gulden te bezuinigen op de bestrijding van geluidshinder. Het gaat daarbij vooral om geluidsschermen langs wegen en spoorwegen. Tot 2010 zou er jaarlijks voor een kleine 25 miljoen gulden kunnen worden bezuinigd op deze post, meent de minister. Evenals andere ministers moet Pronk een aantal bezuinigingsposten aangeven voor de komende begroting. Veel gemeenten hadden al subsidie aangevraagd. Daarop hoeven ze voorlopig niet meer te rekenen.