Politie pakt geweld tegen agenten aan

De politie gaat geweld tegen politiemensen harder aanpakken. Er zal schadevergoeding worden geëist in strafzaken van geweldplegers. Ook wil de politie een maatschappelijke discussie over normen en waarden.

Dit is de uitkomst van overleg, gisteren, binnen de Raad van hoofdcommissarissen.

De maatregel om voortaan ook civielrechtelijk op te treden tegen personen die de politie molesteren maakt deel uit van een pakket van maatregelen waarmee de hoofdcommissarissen geweld op straat willen bestrijden. Zo is besloten het geweldsprotocol dat is opgesteld door de politie Haaglanden in alle korpsen in te voeren. Verder zal de politie in circa duizend horecagelegenheden een `scan' uitvoeren naar de veiligheid van het etablissement. Hierbij zal worden gekeken of de horecaondernemer de voorschriften naleeft uit de `Handreiking Veilig Uitgaan', een overeenkomst die vorig jaar tussen de horecabranche, politie en justitie is opgesteld. In de politieopleidingen en in de herhalingsoefeningen `integrale basisvaardigheden' zal meer aandacht worden besteed aan het omgaan met geweld.

Een aantal maatregelen is nog in voorbereiding. Zo zal binnen de Raad van hoofdcommissarissen binnenkort worden voorgesteld om automobilisten die geweld gebruiken tegen andere verkeersdeelnemers onbekwaam te verklaren, zodat ze hun rijbewijs moeten inleveren. Op dit moment onderzoekt TNO of het gebruik van pepperspray door de politie gevaarlijk is voor astmapatiënten. Als dit niet het geval blijkt te zijn, zal de politie in de regio's Brabant-Noord en Rotterdam-Rijnmond beginnen met een proef.

De politie van Midden- en West-Brabant heeft al enige ervaring met het indienen van schadeclaims tegen gewelplegers. ,,Allereerst dienen we via onze verzekeringsmaatschappij een claim in voor het niet kunnen inzetten van onze mensen'', zegt een woordvoerder van het korps. ,,Daarmee hebben we in 1998 ruim zeventigduizend gulden opgehaald. Verder vragen we in de strafzaak als civiele partij een vergoeding voor de immateriële schade. Dat heeft in 1999 in zes gevallen geleid tot boetes van driehonderd tot vijfhonderd gulden.''