Minder winst voor partners in havenconcern Vopak

De twee fuserende Rotterdamse tankopslagbedrijven Pakhoed en Van Ommeren hebben beide het eerste halfjaar `99 afgesloten met lagere resultaten. De nettowinst van Pakhoed liep terug van 51 miljoen euro (112 miljoen gulden) tot 48 miljoen euro (circa 106 miljoen gulden). Bij Van Ommeren was er sprake van een grotere winstdaling: van 39,5 miljoen euro (86,9 miljoen gulden) in de eerste zes maanden van vorig jaar tot 25,9 miljoen euro (57 miljoen gulden).

Het was gisteren de laatste keer dat Pakhoed en Van Ommeren als zelfstandige ondernemingen hun halfjaarcijfers publiceerden. Vopak, zoals de gefuseerde bedrijven straks gaan heten, zal half oktober een feit zijn. De directies van Pakhoed en Van Ommeren gaan ervan uit dat halverwege volgende maand de gesprekken met de Europese Commissie zijn afgerond.

Pakhoed behaalde een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen van 51 miljoen euro (112,2 miljoen), dat vrijwel gelijk is aan de 52 miljoen euro uit de eerste helft van 1998. Bestuursvoorzitter N. Westdijk van Pakhoed vindt dat de nu gepresenteerde resultaten aantonen dat Pakhoed erin geslaagd is minder cyclisch te worden vergeleken met een aantal jaren geleden. Dat komt onder andere door de sterke uitbreiding van het onderdeel chemische distributie.

Pakhoed haalt nu bijna de helft van zijn winst uit de chemische distributie en de andere helft uit logistieke activiteiten als tankopslag en scheepvaart. Van de totale omzet van 1,6 miljard euro (3,5 miljard gulden) nam de chemische distributie 1,4 miljoen euro voor zijn rekening.

Van Ommeren haalt zijn verdiensten hoofdzakelijk uit de tankopslag en scheepvaart. De omzet liep in de eerste zes maanden met ongeveer 3,5 procent terug tot 167,3 miljoen euro (368 miljoen gulden). Van Ommeren heeft zijn resultaat in de tankopslag met 6 procent zien groeien. In de zeetankvaart bleven de marktomstandigheden onveranderd slecht. Door zware concurrentie is verhoging van de tarieven uitgebleven. De directie van Van Ommeren verwacht voor de tweede helft van het jaar een voorzichtige opleving door het herstel van de economie in Azië.

Van Ommeren voorziet voor het hele jaar een resultaat dat na belastingen 10 tot 20 procent onder het niveau van vorig jaar zal liggen. Wel zit er nog een eenmalige bate van 16,5 miljoen euro (36,3 miljoen gulden ) in de pijplijn, omdat Van Ommeren zijn belang van 50 procent in het Amerikaanse International Matex Tank Terminals gaat verkopen. Na de fusie met Pakhoed beschikt Vopak in de Verenigde Staten over een opslagcapaciteit van 2 miljoen kubieke meter.

Pakhoed heeft voor hele jaar een winstprognose die tussen 90 en 100 miljoen euro ligt. De netto winst over '98 bedroeg 98 miljoen euro. Het concern verwacht dat de resultaten positief beïnvloed zullen worden door economische groei in de regio's waar Pakhoed actief is.