Kraus 1

Het overtuigende artikel van Manja Ressler over Karl Kraus (Boeken, 30.7.99) zou niet alleen zijn gebaat bij een in correct Duits weergegeven Kafka-citaat, maar ook bij aandacht voor een andere Kraus-tentoonstelling. In het Schiller Nationalmuseum te Marbach am Neckar (nabij Stuttgart) toont men allerlei documenten, gebundeld en becommentariëerd in de catalogus (red. Friedrich Pfafflin en Eva Dambacher, 400 blz.). Dit initiatief van het Deutsches Literaturarchiv heeft een literair zwaartepunt en gaat evenmin als de Weense tentoonstelling in op de implicaties van Kraus' houding ten opzichte van het jodendom.

    • Ewout van der Knaap Utrecht