Idee Geelhoed

Het artikel van Harry van Wijnen `Idee Geelhoed strijdig met Grondwet' (NRC Handelsblad, 10 augustus) vind ik teleurstellend. Allereerst is het grapje over de ideeënbus van Binnenlandse Zaken flauw. Ernstiger is zijn formalistisch beroep op de Grondwet.

Uiteraard moet men niet achteloos voorbijgaan aan tekst en strekking van de Grondwet; anderzijds moet zelfs de Grondwet zonodig worden gewijzigd. Immers, zoals de bekende strateeg Von Clausewitz destijds in een ander verband al stelde: `Wie alles verdedigt verdedigt niets'.

Bekend is dat politieke bewindspersonen vaak ambtelijke notities achteloos voordragen en zelfs niet de schijn kunnen ophouden dat het hun eigen standpunt is. Ronduit komisch wordt het wanneer vervolgens bijvoorbeeld een linkse bewindspersoon met verve rechtse standpunten verdedigt. Afhankelijk van de politieke verhoudingen, spreekt men dan van een realisme, pragmatisme of een noodzakelijk compromis en loopt het voor de betreffende bewindspersoon meestal toch nog goed af.

Zelf heb ik eens moeten constateren dat een ambtelijke notitie mij van de juistheid van een bepaald standpunt had overtuigd, maar dat de abominabele verdediging ervan door de desbetreffende bewindspersoon mij tot een tegenovergesteld standpunt had gebracht.

    • W.P.J. Schuiten