GAK voorspelt verdere groei private tak

De GAK Groep verwacht dat de omzet van de private tak (arbodienst, bedrijfshulpverlening) van het bedrijf volgend jaar stijgt tot boven de 500 miljoen gulden. In 1998 bedroeg de omzet 393 miljoen. Dit blijkt uit het jaarverslag van de uitvoeringsinstantie. De publieke poot verzorgt de uitvoering van sociale wetgeving, zoals de WAO en WW.

De winst na belastingen van GAK Holding (privaat) bedroeg 36 miljoen, tegen 5 miljoen in 1997. Van de totale omzet van GAK Holding is circa 70 procent gerealiseerd bij GAK Nederland (publiek). De netto-omzet van het GAK Nederland kwam in 1998 uit op ruim 1,59 miljard; de premiebaten stegen van 23 miljard in 1997 tot 28,7 miljard. Het GAK keerde vorig jaar 18,3 miljard uit, 0,2 miljard gulden minder dan in 1997. (ANP)