Adellijke personen

Al jarenlang schommelt het aantal adellijke personen rond de 10.000. Hoewel tientallen geslachten zijn uitgestorven of op uitsterven staan, kwamen er toch nog steeds weer nieuwe bij door inlijving van buitenlandse geslachten. Maar ook dat is nu voorbij.

Maar zo lang bestaat de Nederlandse adel ook nog niet. Adel bestond en bestaat immers bij de gratie van een vorst, en de republikeinse Noordelijke Nederlanden hebben pas een soeverein sinds 1813. Echte, zogenaamde inheemse adel die veelal `erkend' is, bestaat nauwelijks in Nederland. Al met al valt het dus nogal mee met de ouderdom, de `historie' en de bestaansgrond ervan.

Toen de huidige Wet op de Adeldom behandeld werd door het parlement, was er één grote vraag: beschouwen we het als een fenomeen dat niet meer van deze tijd is, of gaan we het nieuw leven inblazen, zoals bijvoorbeeld in België waar nog ieder jaar personen in de adelstand verheven worden.

Nee, zei het republikeinse Nederland: adel is waarlijk een anachronisme en moet dat blijven. Zelfs afschaffing van het enige prerogatief, de titulatuur, is overwogen. En daarmee kwam op 1 augustus een einde aan verse inbreng in de relatief jonge Nederlandse adelstand.

Er is nog één uitkomst: alle adel die thans nog in België voortleeft én die in de periode van het `Verenigde' Koninkrijk der Nederlanden tussen 1815 en 1831 in de Nederlandse adelstand is opgenomen, wordt geacht tevens te behoren tot de Nederlandse adel. En aangezien er in die periode meer Zuid-Nederlandse adel is gecreëerd dan Noord-Nederlandse, ligt daar een mogelijkheid het uitstervingsproces te verlengen. Bovendien kent de Belgische adel heel wat katholieken die zich meer met procreatie hebben bezig gehouden dan de veelal protestante Noord-Nederlandse evenknieën.

ier valt van onze zuiderburen dus eventueel hulp te verwachten. Overigens, dood gaan doen zij uiteindelijk ook, net als ongetitelde stervelingen, dus een gróte toekomst is voor hen niet meer weggelegd. Maar of dat nu allemaal zo erg is - uiteindelijk blijft ook dít een detail in het menselijk bestaan.

    • Evert Paul Veltkamp