ABN Amro schaaft aan haar strategie

ABN Amro schaaft aan haar strategie. De bank kiest voor goed renderende activiteiten en bankieren via Internet. Overdreven veel waardering voor die aanpak is er niet.

Als bankiers nog steeds worden afgerekend op voorspelbare degelijkheid, dan gooide bestuursvoorzitter J. Kalff gisteren hoge ogen met zijn opmerkingen over de strategie. ABN Amro wil kapitaal inzetten op plaatsen waar het rendement hoog is. Dat klinkt niet erg revolutionair en is het ook niet. ,,We sturen de groei al jaren naar de plekken waar het meeste rendement te behalen valt'', erkende Kalff in zijn toelichting op de halfjaarcijfers. ,,Een beetje een open deur'', zegt analist H. Hakker van zakenbank Metzler desgevraagd.

Minder renderende activiteiten als grote, langlopende leningen met een lage rente hebben voor ABN Amro geen prioriteit. Met een voorbeeld verhelderde Kalff de niet geheel nieuwe aanpak. Een Nederlandse onderneming die `even' vier miljard nodig heeft voor een acquisitie in het buitenland kan nog steeds bij ABN Amro aankloppen. Dan verstrekt de bank een overbruggingskrediet. Zo'n lening is dan vooral een opstapje naar het invullen van de financieringsbehoefte van een bedrijf op langere termijn. Kalff wil daarin graag voorzien door een obligatielening of aandelenemissie te ondersteunen. Maar gewone lange leningen tegen een concurrerend tarief? Kalff: ,,We doen het niet níét, maar wel selectiever.''

Grote emissies, vermogensbeheer en financieel advies aan rijke particulieren zijn de goed renderende activiteiten waarop ABN Amro zich wil concentreren. Met gepaste trots kon Kalff gisteren melden dat de zakenbankactiviteiten (effectenhandel, financieel advies) het voorbije halfjaar ruim 15 procent bijdroegen aan de brutowinst. Op het eigen vermogen dat de bank de eerste zes maanden van 1999 in deze activiteit had vastgelegd behaalde ze een torenhoog rendement van ruim 60 procent. In 1998 bedroeg het rendement op het geïnvesteerd vermogen van de investeringsbank slechts 16,5 procent. De malaise op buitenlandse financiële markten (Azië, Rusland) die vorig jaar een winstwaarschuwing tot gevolg had lijkt alweer bijna vergeten. ,,De resultaten fluctueren behoorlijk'', erkende Kalff. Maar ABN Amro ruilt in dit geval een stukje zekerheid graag in voor een passend rendement.

Openhartig was Kalff over zijn ambitie om via acquisities van banken te groeien in vermogensbeheer. Hoewel dat soort banken duur en schaars zijn wil ABN Amro meedoen in het overnamespel. In dat licht moet het bestuur teleurgesteld zijn door de koersreactie die volgde op de bekendmaking van bijna 30 procent winstgroei over het eerste halfjaar. Een stevige acquisitie moet toch al gauw voor meer dan de helft met nieuwe aandelen worden gefinancierd. Voor expansie via overnames is het dus cruciaal dat aandelen het goed doen. ABN Amro blijft wat dat betreft achter.

Analist Hakker heeft geen goede verklaring voor de matige waardering van de beurs voor de winstgroei van ABN Amro. ,,Ze hebben het in het afgelopen halfjaar natuurlijk in vergelijking met andere fondsen goed gedaan'', zegt hij. ,,Maar als je je realiseert dat de winst 35 procent hoger is uitgekomen dan begin dit jaar werd voorzien, dan is de waardering matig. Ook in vergelijking met andere Nederlandse banken en verzekeraars.''

Met een koers/winstverhouding (prijs van het aandeel gedeeld door het resultaat) van 11 à 12 is het lastig winkelen in bankenland. Bij de beoogde vermogensbeheerders is ,,twintig tot vijfentwintig keer de winst regel'', zo constateerde Kalff.

Misschien dat beleggers wèl waardering kunnen opbrengen voor de plannen die ABN Amro de komende maanden uitwerkt om zakelijke en particuliere klanten via Internet te bedienen. Dat wordt een majeure operatie, zo blijkt echter uit een ruwe indicatie van de kosten: ,,Vele, vele honderden miljoenen'', aldus Kalff.

Opmerkelijk genoeg zal een belangrijk deel van het geld niet worden besteed aan de opbouw van een geavanceerde infrastructuur, maar aan advertenties. Een agressieve opstelling in on line-bankieren ligt voor ABN Amro in Nederland niet voor de hand. Daar heeft de bank immers een gevestigde positie te verdedigen. Maar in landen waar ABN Amro nog minder sterk is vertegenwoordigd kan marktaandeel worden gewonnen door via Internet te concurreren. Daarvoor is het nodig dat ABN Amro met reclamecampagnes bekendheid verwerft in de virtuele wereld.

    • Michiel van Nieuwstadt