Opvang na ramp nog gebrekkig

De Turkse premier Bülent Ecevit heeft vanochtend betere opvang beloofd voor de tienduizenden daklozen na de aardbeving. In de ergst getroffen gebieden komen grote tentenkampen, waar de bevolking kan rekenen op voedsel en medische hulp.

Het dodental van de aardbeving blijft gestaag stijgen. Volgens de laatste balans, opgemaakt rond het middaguur, zijn er al 5.300 doden geborgen. Het zoeken naar duizenden mensen die zich nog onder de puinhopen moeten bevinden, gaat met man en macht door. Aan de reddingswerkzaamheden wordt deelgenomen door tal van hulpteams uit het buitenland.

Drie dagen na de aardbeving is de situatie in de rampgebieden nog steeds chaotisch. De meeste inwoners brengen de nacht in de buitenlucht door, omdat hun huizen zijn ingestort of dreigen in te storten, en uit angst voor nieuwe bevingen. Premier Ecevit erkende vanochtend dat de autoriteiten, ,,ondanks de mobilisatie van alle middelen'', grote problemen hebben bij de hulpverlening, en dat reddingswerkers nog niet alle gebieden hebben kunnen bereiken die zijn getroffen door de aardbeving. ,,De voedselvoorziening en het aantal tenten om een schuilplaats te bieden zijn onvoldoende'', zei de premier in Ankara. Hij beloofde dat ,,vanaf vandaag'' de situatie zal verbeteren.

Het directe gevaar van ontploffingen bij de grote olieraffinaderij in Izmit lijkt voorbij. Met behulp van buitenlandse blusvliegtuigen is men er in geslaagd het vuur in de olietanks nagenoeg te blussen, al is de situatie ,,nog niet voor de volle honderd procent onder controle'', aldus de directeur van de oliemaatschappij vanochtend vroeg op televisie.

Nederland wil tegemoetkomen aan de wens van veel Turken naar het rampgebied te gaan om familieleden te helpen of te zoeken. Staatssecretaris Cohen (Justitie) heeft de regionale politiekorpsen een brief geschreven, waarin hij hun permissie geeft retourvisa te verstrekken aan Turken die niet in het bezit zijn van een geldige verblijfstitel, waardoor zij recht hebben op terugkeer naar Nederland. Het gaat daarbij om Turken die minimaal zes maanden geleden een verblijfsvergunning hebben aangevraagd of van wie zeker is dat zij niet zullen worden uitgezet. Deze afwijking van het beleid duurt tot 17 september. Asielzoekers, uitgeprocedeerden, vreemdelingen die geen aanvraag hebben ingediend en Turken die hun vervolgprocedure op een afwijzing niet in Nederland mogen afwachten, komen niet in aanmerking.

Tot de buitenlandse hulpverleners hoort onder anderen een Israelisch team dat in de havenstad Golcük zoekt naar bedolven marinemensen. De VS sturen drie marineschepen – inclusief 22 helikopters – naar Turkije. Voor het verlenen van hulp zijn 2.100 mariniers, duizenden zeelieden en medisch personeel beschikbaar.