Ministers: zelfdoding zorgvuldig

Het openbaar ministerie heeft terecht afgezien van vervolging van de Twentse arts die een patiënt met een psychische stoornis heeft geholpen bij diens zelfdoding. De man, die zijn bestaan door zijn ziekte als mensonwaardig ervoer, wilde op een menswaardige manier afscheid nemen. De procedure die aan de levenbeëindiging voorafging is door de arts zorgvuldig afgewikkeld.

Dit antwoorden de ministers Borst (Volksgezondheid) en Korthals (Justitie) op vragen uit de Tweede Kamer. Korthals is het eens met de procureurs-generaal dat nu de hulp zorgvuldig is verleend strafvervolging ,,niet in de rede'' lag. De ministers nemen afstand van de suggestie van de vragenstellers, Kant en De Wit van de SP, dat uit dit geval zou blijken dat artsen gemakkelijker tot (hulp bij) levensbeëindiging overgaan. Dit zou volgens hen kunnen gebeuren omdat verpleeghuizen niet met het budget uitkomen. Het gaat volgens Borst en Korthals ,,niet aan om een verband te leggen tussen een individuele casus en de druk die soms in de ouderenzorg wordt ervaren''. Het betrof een patiënt die herhaaldelijk een herseninfarct kreeg en te maken had met vervlakking van de persoonlijkheid en psychologische stoornissen.