Hoge groei Z-Korea, banken praten met Daewoo

De economie van Zuid-Korea is in de twaalf maanden tot eind juni uitzonderlijk sterk gegroeid: met 9,8 procent. Daarmee zijn de groeiverwachtingen sterk overtroffen. De groei is des te opmerkelijker, omdat in de voorgaande twaalf maanden nog sprake was van een achteruitgang van 7,2 procent.

De grote opleving is volgens de centrale bank van het land het gevolg van omvangrijke investeringen in fabrieken en uitrusting. Ook de particuliere consumptie en de export leverden hun bijdrage. De bank verwacht dat het snelle groeitempo dit jaar zal aanhouden en raamt de groei voor heel 1999 op 7 procent. In 1998 kromp de economie met 5,8 procent.

De centrale bank is niet bevreesd voor oververhitting van de economie, maar ,,misschien is het [groei]tempo wat te hoog''. De financiële crisis die het land in 1997 trof heeft de productiecapaciteit intact gelaten. De meeste sectoren in de industrie zitten weer op het niveau van voor de crisis. Alleen bouw, transport en telecom blijven achter. De crisis van 1997 noopte Zuid-Korea aan te kloppen bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat vervolgens een internationaal hulppakket samenstelde van 55,35 miljard dollar. Niet lang daarna liet Seoul weten niet het hele pakket nodig te hebben.

De Zuid-Koreaanse overheid heeft de grote conglomeraten, de zogenoemde chaebol, tot hervormingen gedwongen. Zo blijven van Daewoo alleen de autodivisie en de daaraan gelieerde bedrijfsonderdelen over.

Economen onderstrepen dat Zuid-Korea zijn hervormingsinspanningen moet versnellen om de groei op peil te houden. ,,Succesvolle stabilisatie van het financiële systeem dat nu in problemen zit na de moeilijkheden bij Daewoo, is ook een sleutel voor het huidige groeitempo'', aldus Choi Gong-Pil van het Korea Institute of Finance. Het ministerie van Financiën kondigde gisteren maatregelen aan ter beperking van de macht van de conglomeraten over niet-bancaire financiële instellingen, om te voorkomen dat de bedrijven via hen kredieten opnemen. Zo zullen dergelijke instellingen een kwart van hun bestuurszetels moeten inruimen voor neutrale buitenstaanders.

Intussen zijn buitenlandse crediteuren van Daewoo het eens geworden over de vorming van een panel, waarvan ook ABN Amro deel zal uitmaken, om te onderhandelen over herstructurering van schulden. Zij verklaarden tegenover de Financial Times geen faillissementsprocedures te willen. Deze week sleepte de Franse bank Natexis in Hongkong Daewoo wel voor de rechter om een lening van 21 miljoen dollar terug te vorderen. Buitenlandse banken hebben een onderpand gevraagd van Daewoo in ruil voor herstructurering van de buitenlandse schulden, die een vijfde vormen van de totale schuld van 50 miljard dollar. Overzeese dochters van Zuid-Koreaanse banken hebben ruim 2 miljard van de buitenlandse schuld in handen. (Reuters, AP)