Geen cent voor beheer miljarden

De bestuurders van een groot aantal pensioenfondsen, die soms tientallen miljarden guldens moeten beleggen, krijgen daarvoor geen cent betaald. Dit blijkt uit een inventarisatie van deze krant van de jaarverslagen van meer dan veertig pensioenfondsen. Met name pensioenfondsen die werken voor individuele ondernemingen, zoals Philips, Shell, Unilever, Hoogovens, KLM en Nedlloyd, betalen de bestuurders geen aparte vergoeding.

Vrijwel alle pensioenfondsen zijn stichtingen die formeel los staan van de werkgever. In een stichting is het bestuur verantwoordelijk voor het beleid; bestuurders kunnen in het geval van debacles of wanbeleid ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. In kringen van bestuurders wordt dit een theoretisch risico genoemd, waartegen verzekeren niet nodig is. De bedrijven waarvoor de pensioenfondsen werken hebben allemaal een raad van commissarissen, die wel wordt betaald: minimaal enkele tienduizenden guldens per persoon.

De meeste bedrijven geven pensioenfondsbestuurders geen aparte vergoeding omdat zij toch al op de loonlijst van de onderneming staan, hetzij als directeur of stafmedewerker in de werkgeversdelegatie van het bestuur, hetzij als werknemer in de personeelsvertegenwoordiging. Pensioenfondsen worden bestuurd door werkgevers en werknemers.

Werkgevers met een eigen pensioenfonds ontvingen vorig jaar voor 4,5 miljard gulden aan directe voordelen uit hun pensioenfonds door onder meer premieverlaging en terugstorting van geld.

De grote ondernemingen vinden het niet raar dat de pensioenbestuurders niet apart worden betaald. Zij zien het als een normaal onderdeel van hun werk voor de onderneming. Bij de pensioenfondsen die de pensioenregelingen voor complete bedrijfstakken uitvoeren krijgen de bestuurders vaak wel apart betaald, ook al maken zij dat geld doorgaans over naar de werknemers- of werkgeversorganisatie waarvoor zij werken.

GRATISpagina 12