Eurosysteem stelt banken gerust

De verkorte balans van het eurosysteem, de weekstaat, vertoonde de afgelopen week een vertrouwd beeld. Omdat vorige week de gemiddelde aanhouding van de banken op de kasreserve ruim boven de verplichting lag kende het Eurosysteem het bankwezen een 5 miljard euro krappere herfinanciering toe. Tegenover die verkrapping van de geldmarkt stond een verruimende werking van de afname van het tegoed dat overheden aanhouden bij het eurosysteem, ter grootte van 1,0 miljard euro.Daarnaast verruimde ook de afname van de bankbiljettencirculatie (1,8 miljard euro) de Europese geldmarkt. De door vakantiegangers in het buitenland uitgegeven omgewis- selde eurobiljetten stroomden weer terug naar het bankwezen.

Bovengenoemde posten en enkele kleinere mutaties leidden ertoe dat de banken inteerden op hun kasreserve met 2,8 miljard euro. Desondanks ligt de gemiddelde aanhouding (circa 105,7 miljard euro afgelopen maandag) nog steeds ruim boven de verplichting van circa 103 miljard euro. Een verdere verkrapping van de geldmarkt in de vorm van een geringere herfinanciering en een licht dalende daggeldrente valt voor de komende week dan ook te verwachten.

Het eurosysteem heeft vorige week aangegeven aan de verwachte extra vraag naar liquiditeiten rondom de eeuwwisseling te kunnen voldoen. Daarvoor acht het eurosysteem het bestaande instrumentarium voldoende krachtig. Te denken valt daarbij aan de herfinancieringsfaciliteit, de marginale beleningen en swaps. Bovendien biedt de middelingfunctie van de kasreserve ruimte voor tijdelijke extra liquiditeitsvraag. Ten slotte voorziet het Eurosysteem geen tekort aan onderpand dat voor de gebruikmaking van de faciliteiten is vereist. Of dit alles voldoende is moet de komende maanden blijken.

Ondanks de geruststelling van het eurosysteem blijft de markt naar verwachting op zoek naar liquiditeiten. Net als bij de 6-maands en 5-maands interbancaire rente respectievelijk begin juli en augustus zichtbaar was zal aan het begin van september de 4-maands interbancaire rente omhoog springen. Leningen met deze looptijden vervallen pas na de eeuwwisseling, waardoor ze extra gewild zijn.

Bron: ING Economisch Bureau