Europa

De kop van het artikel over mij `Bolkestein was altijd al voor EU' (NRC Handelsblad, 17 augustus) insinueert dat ik mij in het verleden een tegenstander van de Europese integratie heb betoond maar dat ik nu - in het licht van mijn toekomstige functie - mij zou hebben bekeerd tot voorstander. Die insinuatie is van elke grond ontbloot. Ik heb immers voor de verdragen van Maastricht en Amsterdam gestemd. Voorts wordt gemeld dat mijn stelling vroeger was dat er `genoeg Europa' zou zijn. In eerdere edities van deze krant is wel geschreven dat ik van mening zou zijn geweest dat Europa `af zou zijn'. Ook hiervoor bestaat geen enkele grond. Integendeel: ik ben steeds zowel voor verbreding (door uitbreiding naar Oost-Europa) als voor verdieping (door communautarisering van het asiel- en immigratiebeleid) geweest.

Ook wordt vermeld dat ik meer integratie op buitenlands- en veiligheidsbeleid wil. Vergeten wordt dat ik dit doe op basis van het Verdrag van Amsterdam. Allicht, want daar heb ik voor gestemd. Men heeft mij wel euroscepsis aangewreven. Maar dat etiket heeft alleen zin indien beschouwd tegen de achtergrond van de overdreven internationalistische houding die tot voor kort in Nederland in zwang was. Eurosceptici zijn lieden als John Redwood, Michael Portillo en Charles Pasqua. Met hen heb ik niets gemeen.

    • Frits Bolkestein