Drugsgebruik jeugd VS daalt

Het drugsgebruik onder jongeren is de Verenigde Staten is afgelopen jaar licht gedaald. Volgens het jaarlijkse nationale onderzoek zegt 10 procent van de jongeren tussen 12 en 17 jaar de afgelopen maand drugs te hebben gebruikt, tegen 11,4 procent in 1997. De afgelopen jaren was er sprake van een lichte stijging. Sommige experts noemen deze fluctuaties irrelevant: drugsgebruik zit in de jaren negentig op een stabiel percentage van 9 tot 11 procent van de jongeren, zo menen zij. Bovendien moeten ouders van de ondervraagde kinderen toestemming geven voor dat onderzoek, en zijn daar ook zelf bij aanwezig, hetgeen het risico van sociaal wenselijke antwoorden vergroot.(AP)