Actie tegen onveiligheid in Kosovo

Het VN-bestuur in Kosovo heeft de eigen bevoegdheden uitgebreid in verband met het aanhoudende etnische geweld.

Het VN-bestuur kende zichzelf de bevoegdheid toe mensen die een gevaar voor de openbare orde worden geacht tijdelijk naar elders in de provincie te deporteren, hun de toegang tot bepaalde plaatsen te ontzeggen of hen maximaal een half etmaal in hechtenis te nemen. Tot zo'n maatregel kan volgens het van kracht verklaarde reglement worden overgegaan als mensen wetten negeren, mensenrechten van anderen schenden of openbare instellingen als de politie en de brandweer of humanitaire hulpverleners hinderen.

De chef van de VN-missie in Kosovo, Bernard Kouchner, zei gisteren dat het voornamelijk gaat om een preventieve maatregel. ,,In de praktijk betekent het dat we in staat zijn op te treden tegen mensen die aanzetten tot geweld, door middel van oproepen vol haat en andere provocaties.'' Hij maakte duidelijk dat vooral de recente gevechten in Kosovska Mitrovica, in het noorden van Kosovo, aanleiding tot de nieuwe regels zijn geweest. In Mitrovica raakten Kosovo-Albanese inwoners, die terug willen naar hun woningen in de Servische wijk van de stad, vorige week slaags met militairen van de vredesmacht KFOR, die hen hinderden bij die terugkeer uit vrees voor een bloedbad bij een confrontatie met de Serviërs.

Bij een nieuwe uiting van etnisch geweld raakten gisteren in Gnjilane, in de Amerikaanse KFOR-sector van Kosovo, drie Serviërs gewond bij de ontploffing van een granaat.

Het opperbevel van de NAVO veroordeelde gisteren het etnisch geweld in Kosovo, maar het wees verwijten als zou de vredesmacht KFOR in gebreke blijven, van de hand. In een verklaring stelde het opperbevel dat alleen met medewerking van de plaatselijke bevolking een eind kan worden gemaakt aan het geweld in de regio.

Rusland beschuldigde de vredesmacht KFOR er gisteren opnieuw van te weinig te doen om de Serviërs in Kosovo te beschermen tegen wraakacties van de Albanezen. ,,Geweld woedt in Kosovo. Moorden op vreedzame burgers, brandstichtingen en berovingen van niet-Albanezen nemen toe. In wezen viert etnische zuivering hoogtij. Dat is het resultaat van het beleid van `het pacificeren' van het Albanese separatisme door diverse Westerse landen'', zo stelde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. In de verklaring werd opgeroepen tot ,,energieke maatregelen'' om een eind te maken aan ,,terrorisme, separatisme en etnische zuivering'' in Kosovo. (AP)