Zalm wil subsidie van pomphouders terugvorderen

Minister Zalm (Financiën) ziet geen kans voor nieuwe steunmaatregelen aan de ruim 600 pomphouders in de grensstreek met Duitsland. Bovendien moeten zo'n 450 pomphouders de ontvangen tijdelijke compensatie voor de accijnsverhoging van 1 juli 1997 terugbetalen omdat de Europese Commissie die heeft afgekeurd. Zalm schrijft dit in antwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid Th. Stroeken (CDA).

Vrijdag jongstleden is de betaling aan de pomphouders stopgezet. De branche-organisaties Nove en MKB-Nederland overwegen een kort geding wegens onbehoorlijk bestuur van de overheid, omdat de accijnsverhoging destijds door de Tweede Kamer werd aanvaard op voorwaarde dat er een compensatieregeling kwam. Als minister Zalm werkelijk terugbetaling van de tot nu toe betaalde steun van de pomphouders eist, stappen die nog eens naar de rechter. ,,En die procedures zullen ze winnen'', voorspelt medewerker Jurgen Warmendam van MKB-Nederland.

,,Er is een bizarre patstelling ontstaan, waarvan de ondernemers de dupe worden'', aldus Warmendam. Hij verwacht dat zo'n 45 pomphouders sowieso failliet zullen gaan, omdat ze nu geen steun meer krijgen en hun prijzen op straffe van verlies van veel marktaandeel niet kunnen verhogen. Bovendien komen ze in grote onzekerheid omdat een bodemprocedure tegen Zalm lang gaat duren en er gereserveerd moet worden voor eventuele terugbetaling van de steun.

Eind vorige maand bepaalde de Europese Commissie dat het merendeel van de steunmaatregelen die Nederland had getroffen om pomphouders te compenseren voor de accijnsverhoging onrechtmatig was. Door de verhoging zagen de pomphouders veel klanten over de grens verdwijnen. Slechts in het geval van 193 kleinere pomphouders achtte Commissaris Van Miert de steun wel toelaatbaar. Van de 450 pomphouders die de steun moeten terugbetalen hadden er 250 geweigerd de Europese Commissie inzage te geven in de eigen boekhouding.

Het Kamerlid Stroeken toonde zich vanmorgen teleurgesteld over de opstelling van Zalm. Volgens hem zou de accijnsverhoging van destijds eigenlijk moeten worden teruggedraaid. Maar hij geeft toe dat dit nu niet meer haalbaar is. In plaats daarvan pleit het CDA-Kamerlid ervoor om in Nederland voorlopig geen nieuwe accijnsverhoging in te voeren, ook niet wanneer Duitsland de accijnzen verhoogt. Bovendien zou Financiën de pomphouders niet al te zeer achter de broek moeten zitten bij de terugbetaling.

Ook het VVD-Kamerlid Hofstra vindt dat kabinet en Tweede Kamer verplichtingen hebben tegenover de pomphouders in de grenstreken. ,,Er zijn destijds toezeggingen gedaan. Afspraak is afspraak.'' Hofstra vindt dat het kabinet nog eens opnieuw zou moeten kijken of er niet iets voor de pomphouders kan worden gedaan. Ook is hij er voor, evenals Stroeken, om voorlopig pas op de plaats te maken met nieuwe accijnsverhogingen.

Het PvdA-Kamerlid A. Kuijper noemde het ,,enorm spijtig'' dat de mogelijkheden voor steun aan de pomphouders uitgeput lijken, maar een concrete suggestie voor nieuwe maatregelen deed hij niet.

Oliemultinational Shell bepleit dat minister Zalm in beroep gaat tegen het besluit van de Europese Commissie en dat de accijnsverhoging alsnog wordt teruggedraaid.