Werkloosheid daalt tot 209.000

De geregistreerde werkloosheid is de afgelopen maanden opnieuw gedaald. Ze neemt echter minder sterk af dan in de twee voorgaande jaren. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat gemiddeld 209.000 werklozen telde in afgelopen drie maanden. Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden ligt daarmee volgens het CBS de werkloosheid op 224.000, 12.000 personen minder dan de maanden ervoor.

Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder is de werkloosheid in de voorbije drie maanden ruim 60.000 lager. Dit betekent dat de werkloosheid het afgelopen jaar met gemiddeld 5.000 per maand is gedaald. In 1997 en 1998 lag deze daling regelmatig op zo'n 12.000 per maand. Begin jaren negentig was de situatie omgekeerd. Toen nam de werkloosheid nog maandelijks met tot 16.000 personen toe en kwam de totale werkloosheid boven het half miljoen uit.

Vooral onder jongeren onder de 25 jaar neemt de werkloosheid af: één op de 25 is werkloos, ofwel 33.000 jongeren. Zij hebben volgens het CBS het meest geprofiteerd van de gunstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Vijf jaar geleden was nog ruim één op de tien jongeren werkloos.

Er zijn ongeveer evenveel mannen als vrouwen werkloos. Vorig jaar was die verhouding wat schever en was de werkloosheid onder mannen groter. De werkloosheid onder mannen is sindsdien gedaald met ruim 27 procent en onder vrouwen met 17 procent.

De kortdurende werkloosheid, waarbij mensen minder dan een jaar zonder baan zitten, is tegenover vorig jaar gedaald met bijna 22 procent tot 97.000. Ruim 111.000 werklozen wachten langer dan een jaar op een baan, zo'n 24 procent minder dan vorig jaar.