Vertraging dreigt door stap van NMa

Het uitbaggeren van de Grensmaas tussen Maastricht en Roermond kan ernstige vertraging oplopen als de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bezwaar maakt tegen de afspraken die de overheid en grindbaggeraars moeten maken voor de uitvoering van het project.

Dat zegt de Limburgse gedeputeerde M. Vestjens (VVD) in een reactie op het besluit van de NMa om de samenwerking van negen baggerbedrijven in het bedrijf Nederzand BV te verbieden.

Het project rond de Grensmaas maakt deel uit van de Maaswerken, een miljardenproject dat de hele Maasvallei tegen overstromingen moet beschermen.

De negen baggerbedrijven die zich verenigd hebben in Nederzand BV - samen goed voor tweederde van de totale productie van beton- en metselzand in Nederland - hadden onder andere afspraken gemaakt over de verdeling van geplande, grootschalige ontzandingen in Gelderland en Noord-Brabant. De provincie Gelderland had deze afspraken zelfs opgenomen in de vergunning voor een zandwinningsproject bij Beuningen.

De NMa concludeerde gisteren dat dergelijke afspraken in strijd zijn met het kartelverbod, dat het maken van afspraken over de prijs en marktaandeel tussen bedrijven verbiedt. De uitspraak van de NMa kan gevolgen hebben voor de uitvoering van de Maaswerken langs de Grensmaas tussen Maastricht en Roermond.

Het afgraven van de Grensmaas was oorspronkelijk bedoeld om de rivierbedding een natuurlijker verloop te geven.

Na de overstromingen in 1993 en 1995 kwam de veiligheid van de bewoners hier als extra doelstelling bij. Met het project, waarmee waarschijnlijk een bedrag van 1,5 miljard gulden is gemoeid, begint volgend jaar.

Voor de uitvoering van het project is het bureau Maaswerken, een samenwerkingsverband van de provincie Limburg en de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Landbouw Natuurbeheer en Visserij, afhankelijk van de samenwerking van lokale grindbaggeraars, die zich deels hebben verenigd in het bedrijf Panheel BV. De grindwinners hebben namelijk een groot deel van de af te graven maasbedding in bezit.

Op dit moment wordt nog druk onderhandeld over het aandeel dat iedere grindbaggeraar in de uitvoering van het project zal hebben. De provincie gaat er vooralsnog vanuit dat de NMa geen bezwaar zal maken tegen deze afspraken, zegt een woordvoerder. ,,Bij de afspraken die zijn gemaakt binnen Nederzand BV ging het om de commerciële winning van zand. Het Grensmaasproject is een project van de overheid.''