Veel kinderen 2

In uw krant van 16 augustus, dezelfde krant met een indringend redactioneel commentaar over de interne en geopolitieke spanningen door toenemende schaarste aan landbouwgrond, irrigatie- en drinkwater in India, nu dat land een bevolkingstal van 1 miljard heeft bereikt, stond ook een artikel over het weer veel kinderen krijgen als statussymbool voor de hogere inkomensgroepen in Nederland. Deze trend zou zich wel doorzetten en zou ook overgenomen worden door de lagere inkomens.

Niets in dat artikel over de spanningen die deze versnelling van de bevolkingsgroei in dit toch al overvolle en gestresste land met zich meebrengt, noch over vergroting van de claim op natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen buiten Nederland. Nederland heeft 15 keer de oppervlakte aan landbouwgrond elders nodig om zichzelf te voeden en zijn voedingsindustrie – toegegeven, die exporteert ook – van grondstoffen te voorzien.

De spanningen die niet alleen op het Indiase subcontinent, maar overal ter wereld zullen ontstaan zullen in de komende tijd tot een gruwelijke ontlading komen, wanneer nu geen maatregelen genomen worden. De nieuwe politieke scheidslijnen lopen langs diegenen die dit probleem van de ecologische veiligheid zien en actief willen ingrijpen om een rechtvaardige verdeling van de schaarste te bewerkstelligen en zij die alleen maar op eigen status en consumptie gefixeerd zijn.

    • Wouter Veening
    • directeur Nederlands Comite voor IUCN/the World Conservation Union