Veel kinderen 1

Deze krant wijdde op 16 augustus aandacht aan het fenomeen dat hoog opgeleide dertigers tegenwoordig kiezen voor een groot gezin. De dertigers laten zich hierbij blijkbaar leiden door de (of hun) huidige economische groei waardoor ze zich minder met het materiële welzijn hoeven bezig te houden: meer dan twee kinderen is beter voor de kinderen in het gezin en voor hun eigen geestelijk welzijn. Zijn de dertigers van tegenwoordig zo op zichzelf gericht dat ze geen besef meer hebben over wat er in hun naaste omgeving, in Nederland en in de hele wereld gebeurt?

In 2000 mogen we de 6 miljardste bewoner van de aarde verwelkomen. Zelfs deze krant beschouwt dit als een soort feestelijke gebeurtenis, getuige een artikel over kunstenaars die een brief mogen schrijven aan dit 6 miljardste kind. Blijkbaar hebben maar weinig mensen in Nederland het besef dat dit voor niemand een feestelijke gebeurtenis zou moeten zijn.

De aarde is overbevolkt en Nederland draagt hier in alle opzichten aan bij. We staren ons blind op de economische groei, kijken niet verder dan de grenzen van het gezin, en dat nog op de korte termijn. De kinderen die wij nu op de aarde brengen zullen het later heel moeilijk krijgen met het trotseren van de gevolgen van de overbevolking. Hoeveel mensonterende toestanden zijn er nodig om ons van dit besef te doordringen: nog meer beelden over nog meer mensen die met de hongersnood bedreigd worden, of over nog meer milieuproblemen en natuurrampen?

Twee kinderen per gezin is genoeg. De Indonesiërs hebben deze politieke keuze allang geleden gemaakt. Er is veel voor te zeggen om dit voorbeeld te volgen. Een dergelijke rigoureuze aanpak is niet in lijn met onze liberale opvattingen, maar de afschaffing van de kinderbijslag, in ieder geval na het tweede kind, zou al een stap in de goede richting zijn.

    • Inge Jüngeling