Nederland lid van forum

Nederland is uitgenodigd zitting te nemen in het Financial Stability Forum. Dit orgaan is in april opgericht om tijdig zwakke plekken in het internationale financiële stelsel te signaleren en zo crises te voorkomen. Het forum bestaat uit vertegenwoordigers van de 7 belangrijkste industrielanden (VS, Canada, Japan, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië) en van internationale instellingen als de Wereldbank, het IMF, de OESO en de Bank voor Internationale Betalingen (BIB).