Kritiek op leiding van D66 na verlies

De partijtop van D66 heeft onvoldoende leiding gegeven aan een evaluatie van de verkiezingsnederlagen van vorig jaar en dit jaar en onvoldoende plannen gemaakt om D66 uit de crisis te leiden. Dat menen diverse groepen van D66-leden, die voor 19 september een `informeel congres' in Leiden hebben georganiseerd.

De bijeenkomst is een initiatief van leden van D66-afdelingen in onder meer Leiden, Brummen, Tilburg en Nijmegen en van de kritische groep Opschudding binnen D66. Het idee voor een extra partijbijeenkomst is ontstaan via email-contacten tussen deze D66-leden, die elkaar treffen in het Digitaal Café van de partij.

De programmacommissie van D66 heeft zich achter het initiatief geschaard. Volgens de voorzitter van de commissie, M. Scheffer, heeft het partijbestuur ,,voldoende signalen gehad'' dat D66 een `kritisch zelfonderzoek' moet houden en een `actieplan' moet opstellen voor de komende jaren. Het partijbestuur heeft daarmee ,,onvoldoende gedaan.''

De bijeenkomst op 19 september in Leiden heeft geen formele status. Wel kunnen moties worden aangenomen die vervolgens kunnen worden ingediend en bekrachtigd op het najaarscongres van D66 dat in november wordt gehouden. Leden van het partijbestuur van D66 en politiek leider De Graaf hebben toegezegd aanwezig te zijn op de bijeenkomst in Leiden. In een reactie voor het Radio 1-Journaal zei hij vanmorgen discussie binnen zijn partij toe te juichen en deze ,,met grote nieuwsgierigheid'' te volgen.

D66 verloor bij de Kamerverkiezingen tien zetels. Bij de raadsverkiezingen en Statenverkiezingen verloor de partij meer dan de helft van haar aanhang. Binnen D66 bestaat ook onvrede over de kabinetscrisis van afgelopen voorjaar, waarbij de partij eerst brak met Paars-II om korte tijd later mee te werken aan herstel van de coalitie. Volgens diverse D66-leden heeft de partijtop deze beslissingen onvoldoende toegelicht en uitgelegd aan de achterban.