Computer brengt stemhokje bij kiezer thuis

Er is een krachtige lobby op gang gekomen voor de invoering van elektronisch stemmen bij verkiezingen.

De kiezer moet snel de mogelijkheid krijgen om elektronisch te stemmen. De techniek is er, de burger is er aan toe en de opkomst zou er hoger door worden.

Een groep organisaties, vereniging in het Platform Elektronisch Stemmen(PELS), richtte zich gisteren met dit pleidooi tot de overheid.

Burgers moeten vanuit huis, kantoor of het vakantieadres hun stem kunnen uitbrengen, is de boodschap van de nieuwe lobbygroep. Waarom de kiezer nog langer de verplichte gang laten maken naar het stembureau in een stoffige gymzaal, als de huidige technologie het stemhokje bij hem thuis brengt, zo vragen de initiatiefnemers zich af. En waarom geen einde maken aan het bureaucratisch gedoe met kiezerspassen of volmachten, zo voegen ze daar aan toe.

Het platform is een initiatief van uiteenlopende organisaties als Koninklijke KPN, het Elektronic Highway Platform Nederland en het Instituut voor publiek en politiek. De lobbygroep heeft de steun van politici als de Tweede-Kamerleden Voûte (VVD) en Van Zuijlen (PvdA) en de bestuurskundigen Tops (Tilburg) en Derksen (WRR).

Elektronisch stemmen biedt volgens de initiatiefgroep het voordeel dat er gemakkelijker verkiezingen – van landelijke tot lokale referenda – gehouden kunnen worden. Via de mogelijkheden van de elektronische snelweg kunnen burgers ook makkelijker geïnformeerd worden over de inzet van verkiezingen. Want stemmen in een ,,multimedia-omgeving'' biedt de burger via websites veel meer informatiemogelijkheden en vergroot zo de democratie, is de redenering.

Volgens de initiatiefnemers plaats de overheid zich buiten de realiteit als ze de moderne communicatietechnieken niet hanteert. Stemmen via telefoon en Internet is volgens het platform een logische stap in een evaluerende democratie die via stemmen met stemvolume, handopsteken, stemformulieren en stemmachine al een aantal stadia van ontwikkeling doormaakte. Stemmen vanaf de sofa of vanuit de auto is de volgende stap, zo voorspellen ze.

Invoering van elektronisch stemmen is pas mogelijk na wijziging van de Kieswet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Kiesraad doen momenteel verschillende onderzoeken naar de mogelijkheden van nieuwe stemmethoden. Minister Peper heeft zich al een en ander maal uitgesproken voor die modernisering.

Eerder dit jaar konden bewoners van Noord- en Zuid-Holland telefonisch stemmen bij de verkiezingen voor nieuwe besturen van de waterschappen.

Van de kiesgerechtigden maakte toen niet meer dan tien procent gebruik van die nieuwe mogelijkheid. Het elektronisch platform verklaart die lage opkomst uit onwennigheid.