Borst tegen vergoeding `abortuspil'

Minister Borst (Volksgezondheid) is voorlopig niet van plan het gebruik van de `abortuspil' te vergoeden. Zij laat eerst de Gezondheidsraad een onderzoek doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de pil die sinds juni ook in Nederland mag worden verhandeld. Ook moet worden nagegaan wat de pil aan de mogelijkheden van het huidige behandelpakket van de abortusklinieken toevoegt en of de kosten opwegen tegen de eventuele meerwaarde ervan. Borst antwoordt dit op vragen uit de Tweede Kamer. Haar werd daarnaast gevraagd of zij de pil niet aan de grens had kunnen tegenhouden maar is volgens haar onmogelijk. Volgens Borst is er, nu abortus mag, ook geen reden de pil niet toe te staan. Deze mag alleen in abortusklinieken worden toegediend.