Bloedbanken VS weren donoren uit Groot-Brittannië

Regelmatige bezoekers van de Britse eilanden komen in de Verenigde Staten en Canada niet meer in aanmerking als bloeddonor, omdat zij mogelijk de menselijke variant van de gekke koeienziekte (BSE) kunnen overdragen. Dat hebben beide regeringen gisteren besloten na een aanbeveling door een Amerikaanse wetenschappelijke commissie.

Het panel wil laten vaststellen of de nieuwe variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD), een menselijke hersenziekte die mogelijk door het eten van besmet rundvlees wordt veroorzaakt, via bloed kan worden overgedragen, zoals onderzoekers vermoeden. In het Verenigd Koninkrijk zijn sinds 1994 in totaal 42 mensen aan de nieuwe variant van CJD overleden. Door de lange incubatietijd is de omvang van die ziekte onduidelijk.

De Britse regering heeft gezegd dat het verbod ,,geen nieuwe gezondheidsrisico's'' aan het licht brengt. Ze onderstreept dat sprake is van ,,een theoretisch risico'', maar houdt vol dat Britse bloedvoorraden veilig zijn omdat witte bloedcellen – de vermoedelijke risicofactor – sinds anderhalf jaar uit donorbloed worden verwijderd. Jeremy Metters, een officiële medische woordvoerder, zei gisteren dat het risico van een besmetting door een transfusie niet opweegt tegen het nadeel van het nalaten van een transfusie.

Amerikaanse toeristen die een paar weken in het Verenigd Koninkrijk doorbrengen mogen bloed blijven geven. Wie er tussen 1980 en 1997 in totaal meer dan zes maanden heeft doorgebracht wordt uitgesloten. De Amerikaanse wetenschappelijke commissie kon het eerder niet eens worden over de termijn die een donor zou diskwalificeren. Bijna 23 procent van 9.000 ondervraagde Amerikaanse bloeddonors bleek het Verenigd Koninkrijk sinds 1980 te hebben bezocht. Het merendeel had er rundvlees gegeten.

Het Amerikaanse Rode Kruis, dat het meeste bloed van de VS inzamelt, keerde zich in juni tegen een donorverbod zonder verdere aanwijzingen voor besmettingsgevaar in verband met het geringe risico. De Europese Commissie heeft het exportverbod op Brits rundvlees deze maand voorwaardelijk opgeheven omdat Londen de BSE-crisis bedwongen zou hebben. Europese consumenten, met name in Duitsland en Frankrijk, zijn nog steeds huiverig voor Brits rundvlees.

Sinds begin jaren tachtig is bij in totaal 176.000 Britse runderen BSE vastgesteld. Het aantal bewezen gevallen is gedaald van 37.000 op het hoogtepunt in 1992 tot 3.178 vorig jaar. Voor dit jaar staat het officiële cijfer op 1.200. BSE en CJD worden veroorzaakt door een kwaadaardig eiwit, een prion, dat sponsachtige ruimtes in de hersenen aanlegt. Merg en hersenen van runderen gelden als belangrijkste infectiebron. Bij CJD-patiënten zijn prionen aangetroffen in lymfklieren, keelamandelen, milt en bloed.