Aantal boetes in verkeer stijgt tot 5,2 miljoen

Het aantal boetes voor verkeersovertredingen is vorig jaar gestegen tot 5,2 miljoen. In 1997 waren dat er 600.000 minder. Dit blijkt uit het jaarverslag van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).

Volgens het CJIB is de toename van het aantal boetes het gevolg van een intensievere controle door de politie en omdat er op acht plaatsen in Nederland speciale verkeersveiligheidscontroles werden gehouden. Daarbij werd met name opgetreden tegen snelheids- en roodlichtovertredingen.

Ook werd gecontroleerd of automobilisten een gordel droegen. In totaal zijn bij deze acht projecten ruim 860.000 sancties opgelegd. In sommige regio's is het aantal opgelegde sancties vorig jaar iets teruggelopen.

Volgens het CJIB kan dat het gevolg zijn van aangepast rijgedrag van weggebruikers op plaatsen waar intensiever wordt gecontroleerd.

Van de 5,2 miljoen boetes in 1998 werden er 3,4 miljoen opgelegd voor snelheidsovertredingen. De meeste boetes werden opgelegd voor te hard rijden binnen de bebouwde kom. Verder werden er vorig jaar meer dan 800.000 parkeerbonnen uitgedeeld en kregen 227.000 weggebruikers een bon voor door rood licht rijden.

Het totale bedrag aan uitgedeelde boetes bedroeg vorig jaar ruim 479 miljoen gulden, met een gemiddelde van 91 gulden per overtreding. In vergelijking met 1994 is het aantal verkeersboetes vorig jaar meer dan verdubbeld. Vijf jaar geleden leverden ruim 2,5 miljoen uitgedeelde bonnen bijna 213 miljoen gulden op.

Ruim 95 procent van de boetes is in 1998 net als in voorgaande jaren binnen een jaar geïnd. Het aantal dwangbevelen dat is uitgevaardigd bedroeg vorig jaar 155.000. Gerechtdeurwaarders handelden 140.000 zaken af.

Het CJIB concludeert dat de afhandeling van straffen sneller gaat sinds het zelf met de coördinatie is belast.Het Centraal Justitieel Incasso Bureau verwacht dat er dit jaar ongeveer 6,8 miljoen boetes opgelegd zullen worden aan verkeersovertreders. Volgens het CJIB zal deze stijging met name het gevolg zijn van een nog intensievere verkeerscontrole door de verschillende politiekorpsen.