Stellingen

Domme blondjes zijn niet blond.

M. KIKKERT, LU Wageningen

De beslissing tot de aanleg van de Betuwelijn is de meest verstandige die de Nederlandse overheid in het afgelopen decennium heeft genomen.

B. KUIPERS, Rijksuniversiteit Groningen

Sommige ouders kunnen er niet van dromen dat hun kinderen 's nachts doorslapen.

R.H. SIJMONS, Rijksuniversiteit Groningen

Het credo van de zestiger jaren `De verbeelding aan de macht' is in de negentiger jaren door velen verbasterd tot `Ik heb macht, dus ik heb verbeelding'.

K.F. WIERSUM, LU Wageningen

De afstand Groningen-Maastricht wordt groter naarmate je dichter bij Maastricht gaat wonen.

C. BAARDA, Rijksuniversiteit Groningen

De nietsontziende haast waarmee sommige reizigers de trein ingaan geeft ten onrechte de indruk dat men met plezier met de NS reist.

E. SPAAN, Rijksuniversiteit Groningen