Onderzoek dwangarbeiders

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor september hoorzittingen aangekondigd over de vorderingen van Europese bedrijven, die oorlogsschulden uit de Tweede Wereldoorlog hebben in te lossen. Het gaat om Duitse bedrijven die nooit hebben betaald voor de dwangarbeiders die ze in dienst hadden.

Verder zal worden gekeken in hoeverre Duitse, Franse en Oostenrijkse verzekeringsmaatschappijen en banken aan hun verplichtingen hebben voldaan met betrekking tot slapende rekeningen en nooit uitgekeerde polissen. Ook wordt onderzocht of kunstwerken die van joden waren aan de rechtmatige eigenaren zijn teruggegeven.

Doel van de hoorzittingen is het Congres en het publiek te informeren over de stand van zaken. In dezelfde tijd houdt ook de financieel controleur van New York, Alan Hevesi, hoorzittingen. De hoorzittingen van Hevesi hebben mogelijk consequenties voor bedrijven.

Hevesi dreigde eerder Zwitserse banken met een boycot als ze de onderhandelingen over betaling van compensatie aan Holocaust-slachtoffers nog langer zouden traineren. Kort na het dreigement besloten de banken tot de betaling van meer dan twee miljard gulden. (Reuters)