`Minder huiswerk voor Britse schoolkinderen'

Britse schoolkinderen moeten niet zoveel huiswerk krijgen dat ze geen tijd meer hebben voor sport, muziek of toneelspelen. Dat zegt het hoofd van een Britse bond voor schoolhoofden, David Hart, in de aanloop naar het nieuwe schooljaar waarin strengere richtlijnen van kracht worden.

Volgens de Britse regering moeten kinderen op vijfjarige leeftijd met huiswerk beginnen: een uur per week, oplopend tot tweeënhalf uur per dag als ze vijftien zijn. De huiswerknorm is één van de maatregelen die het niveau van het openbaar onderwijs moeten verbeteren.

In hun verzet tegen de huiswerknorm weten de schoolhoofden zich gesteund door recent onderzoek. Twee onafhankelijke studies door Britse universiteiten concludeerden eerder deze zomer dat meer huiswerk geen gunstig effect heeft op de leerprestaties en zelfs nadelig kan werken.

De universiteit van Durham onderzocht bij twintigduizend scholieren het verband tussen de hoeveelheid huiswerk en hun prestaties in de drie `hoofdvakken' rekenen, taal en science (een mix van biologie, natuur- en scheikunde). Scholieren die weinig huiswerk opkregen bleken veel beter te zijn dan degenen die geen of juist heel veel huiswerk hadden. Onderzoekers van King's College in Londen vonden na een onderzoek van twee jaar dat huiswerk niet bijdraagt aan de wiskundeprestaties op de lagere school.

Deze onderzoeken maken een einde aan de ,,simplistische visie dat meer altijd beter is'', zei Steve Farrow, hoofd onderwijsstudies in Durham, tegen de BBC. Volgens David Hart van de schoolhoofden-bond is het debat over het verhogen van de standaard te krampachtig geworden. Minister David Blunkett (Onderwijs) heeft de studies als ,,schaamteloos elitisme'' verworpen. Britse openbare scholen hadden eerder veelal geen huiswerknorm en ander onderzoek leerde dat scholieren vaak drie uur per dag naar de televisie kijken.