Kleinbedrijf: machines in plaats van mensen

Werkgevers in midden- en kleinbedrijf investeren steeds meer in machines en automatisering en naar verhouding steeds minder in personeel. Zo proberen ze een oplossing te vinden voor de krapte op de arbeidsmarkt. Uit vanochtend door werkgeversorganisatie MKB-Nederland gepresenteerd onderzoek onder kleine en middelgrote ondernemingen blijkt het aantal moeilijk vervulbare vacatures de eerste helft van 1999 opnieuw gestegen. Van de 149.000 openstaande vacatures staan er 76.000 drie maanden of langer open.

MKB-Nederland verwacht dat er dit jaar 120.000 banen in midden- en kleinbedrijf bijkomen, 10.000 meer dan vorig jaar. Orderpositie, omzet- en winstverwachting en ondernemingsvertrouwen ontwikkelen zich gunstig. ,,De schaduwzijde is dat het aantal vacatures sterk toeneemt, inclusief de moeilijk vervulbare. Dat zijn stijgingen die er niet om liegen en die een rem zetten op het groeipotentieel'', aldus MKB-Nederland, dat de noodzaak signaleert ,,om via voortgaande automatisering en snelgroeiende investeringen in machines oplossingen te vinden voor de krapte op de arbeidsmarkt.''