HARVARD BUSINESS REVIEW

Het wel en wee van de elektronische handel is niet alleen afhankelijk van de dynamiek van de informatietechnologie maar ook van de afwezigheid van belasting. Want wat zou er gebeuren als de elektronische handel precies zo zou worden belast als de niet-elektronische? De discussie daarover is in de Verenigde Staten al langere tijd gaande en was daarom onderwerp voor een onderzoek van Austan Goolsbee, wetenschappelijk medewerker bij de Universiteit van Chicago.

De onderzoeker analyseerde data van 25.000 Internetgebruikers om na te gaan hoe aantrekkelijk belastingvrij winkelen is. Hij selecteerde de gebruikers uit een bestand van 110.000 Amerikaanse consumenten, afkomstig van Forrester Research in Massachussets. Uit de analyse bleek dat twintig procent van de Internetgebruikers recentelijk een aankoop had gedaan via Internet met een gemiddelde waarde van 300 dollar. Uit het onderzoek bleek dat de mensen eerder geneigd waren iets te kopen via Internet naarmate de belasting op verkoop hoger was, afhankelijk van de staat waarin ze woonden.

In grote stedelijke gebieden was dit effect het duidelijkst. Elke procent verhoging van verkoopbelasting vergrootte de kans dat de Internetgebruikers een elctronische aankoop deden met 2,9 procent. In metropolen als New York en Los Angeles, waar de belasting op verkoop groter is dan waar ook in de Verenigde Staten, vergrootte elke procent verhoging van verkoopbelasting de kans op een elektronische aankoop met acht procent, terwijl het bestede bedrag 11,7 procent hoger werd. Uit het onderzoek bleek ook dat deze verhogingen niet het gevolg konden zijn van een hogere graad van informatietechnologische kennis en ervaring.

Tenslotte vond de onderzoeker ook dat de handel op Internet met 23 procent zou dalen als de overheid de elektronische aankopen een belasting van vijf procent zou opleggen. Als de thans geldende verkoopbelasting in alle Amerikaanse staten zou gaan gelden voor de handel op Internet zou het aantal onlinekopers 24 procent kleiner worden en zouden de verkoopcijfers dalen met maar liefst 30 procent.

Harvard Business Review verschijnt eens per twee maanden en is verkrijgbaar in de kiosk.

www.hbr.org.forum

    • Herman Frijlink