Golfbeweging

EN PLOTSELING GLOORT er weer optimisme over de economische vooruitzichten van Europa. De economie trekt aan. Zonder dat er veel ruchtbaarheid aan wordt gegeven gaat het in Frankrijk dit jaar heel behoorlijk. Na de abominabele start van de regering-Schröder wekt de nieuwe minister van Financiën, Eichel, vertrouwen en krabbelt Duitsland op. De Britse economie beleeft een zachte landing na een periode van oververhitting en alleen in Italië blijft het sukkelen. In de rand van Europa doen de meeste landen het uitstekend. Ook Nederland heeft de groeicijfers voor dit jaar en volgend jaar naar boven bijgesteld.

Otmar Issing, het monetaire geweten en de topeconoom van de Europese Centrale Bank, bevestigde afgelopen zaterdag in een interview met NRC Handelsblad wat veel marktanalisten al een tijd vaststellen: de Europese conjunctuur verbetert zich zienderogen. Niet alleen voor de koers van de euro is dat goed nieuws. Euroland is het psychologisch pijnlijke moment van een euro die nog maar één dollar waard is, een koers die begin deze zomer bijna was bereikt, bespaard.

DE AFKALVENDE KOERS van de euro in het afgelopen halfjaar heeft wel een belangrijke rol gespeeld bij het economische herstel. Samen met een historisch lage rentestand heeft een relatief zwakke munt de Europese economie aangezwengeld. Het is een beproefd recept dat opnieuw gewerkt heeft.

De Europese Unie is ook geholpen door externe factoren. Een jaar geleden leek het internationale financiële stelsel op instorten te staan na het Russische bankroet, de onstuitbare val van de Aziatische landen en een bijna-paniek in New York. Maar een jaar is lang in de economische conjunctuur. Inmiddels herstellen de Aziatische landen zich van de schok die ze hebben ondergaan, al blijft het onduidelijk wat de vooruitzichten van Japan en China zijn. De verdubbelde olieprijs heeft de economische problemen van Rusland ook minder acuut gemaakt.

De grootste bron van dynamiek is nog steeds de Amerikaanse economie. Aan de langdurige periode van economische bloei zonder ernstige dreiging van inflatie komt maar geen einde. De Amerikaanse economie met haar volledige werkgelegenheid, jubelende beurskoersen, uitbundige bestedingen en het uitgekiende beleid van de Amerikaanse centrale bank heeft in 1998/99 de wereldeconomie opgevangen. Ook Euroland heeft hiervan met zijn – tijdelijk – verzwakte munt geprofiteerd.

TWEE DINGEN staan Europa nu te doen. Ten eerste kunnen de VS niet blijvend alleen de internationale economie vooruit trekken. Hier heeft de Europese Unie haar verantwoordelijkheid te nemen in overeenstemming met haar economisch gewicht. Ten tweede moet de aantrekkende conjunctuur gebruikt worden om de Europese werkloosheid naar beneden te brengen door versnelde hervorming van de sociale zekerheid en introductie van grotere flexibiliteit in de arbeidsmarkten. De eerste stappen in deze richting worden eindelijk gezet. Zoals Issing zei: dan krijgt Euroland vanzelf een rol als centrum van de groei in de wereld.