Bolkestein was altijd al voor EU

Ze gaan op auditie, stellen hun verleden zo mooi mogelijk voor en pronken met de kunstjes die ze in huis hebben.

Niets menselijks was de negentien kandidaat-Eurocommissarissen vreemd toen ze deze weken zwoegden op hun antwoorden op de honderden vragen die het Europees Parlement hun stelde.

De meer dan negenhonderd pagina's antwoorden die dat opleverde gelden als voorbereiding van de hoorzittingen – of `parlementaire auditie' zoals het heet op de Europese website (http://www.europa.eu.int/) - die vanaf 30 augustus met alle commissarissen in Straatsburg gehouden worden.

,,Ik heb vele management-vaardigheden verworven in erg verschillende en vaak complexe situaties'', antwoordt ex-Shellwerknemer Frits Bolkestein op de eerste vraag die alle commissarissen krijgen over hun beroepsmatige ervaring. Ook wijst de kandidaat-commissaris voor de Interne Markt op zijn successen als leider van zijn niet nader aangeduide politieke partij. ,,Onder mijn leiderschap groeide de aanhang van de partij (de VVD, red.) van 15 naar 25 procent van het electoraat.''

Verder moeten de geachte afgevaardigden weten dat hij op terreinen actief is geweest met een sterke Europese dimensie. ,,Als staatssecretaris van Economische Zaken was ik verantwoordelijk voor handels- en mededingingspolitiek, allebei gebieden met een belangrijke Europese dimensie.''

De Groenen in het parlement kondigden onlangs aan het Bolkestein moeilijk te gaan maken. Dit vanwege diens veronderstelde euro-sceptische opvattingen. De fractie heeft daarover zelfs een boekje in voorbereiding. Van deze inspanningen is echter niets terug te vinden in de vragenlijst, maar dat kan nog komen bij de hoorzittingen in Straatsburg. Het overgrote deel van de schriftelijke vragen en antwoorden is zo technisch als het werk van de Commissie zelf.

De weinige vragen die wel naar politiek ruiken, betreffen Europese idealen of juist schandalen. De antwoorden van de kandidaat-Commissarissen lopen uiteen van zakelijk tot welhaast poëtisch. De verschillen blijken bijvoorbeeld uit de antwoorden op de vraag naar de visie op de Europese integratie.

Bolkestein antwoordt onder meer: ,,Een succesvolle politiek van de Europese Unie moet, ten eerste, zich ontwikkelen in de geest van de Europese verdragen, ten tweede, tegemoet komen aan legitieme wensen van de burger, en ten derde, de positie van de Unie in de wereld versterken. (-)''

De Britse kandidaat-commissaris Patten (Buitenlandse Betrekkingen) ontpopt zich bij de vraag als ware Euro-fanaat. ,,De Europese Unie is bezig aan een reis die haar gelijke in de geschiedenis niet kent, en waarvan de precieze bestemming nog onbekend en niet te kennen valt. Terwijl er nooit zoveel natie-staten in Europa waren, wil, paradoxaal genoeg, een grote meerderheid daarvan meer samenwerking of zelfs lidmaatschap van de EU. Ik geloof sterk in zowel de morele plicht als strategisch doelstelling van de Europese Unie om de grenzen van haar civil society, democratie en welvaart zo ver en zo snel mogelijk uit te breiden'', aldus Patten.

De beantwoording van de vraag welke lessen de kandidaten trekken uit het recente aftreden van de Commissie-Santer, lijkt gecoördineerd te zijn. Bijna elke commissaris zegt er persoonlijk op te zullen toezien dat ,,favoritisme en nepotisme van welke soort dan ook, worden uitgeroeid'', zoals de Duitser Günther Verheugen schrijft, straks verantwoordelijk voor de uitbreiding van de Europese Unie. Alleen de volgorde van `favoritisme en nepotisme' wijzigt in de antwoorden.

links via www.nrc.nl