Zedendelinquent

De Telegraaf

[...] Hoe moet de maatschappij beschermd worden tegen dit soort daders? Het is te gemakkelijk om Amerika te imiteren waar de naam van een ontuchtpleger bekend wordt gemaakt in zijn woonbuurt. Zo'n maatregel gaat ver, te ver. De dader wordt een paria waardoor elke kans op een nieuwe start bij voorbaat mislukt is.

[...] Sommige misdrijven zijn zo ernstig dat alleen levenslange tbs de maatschappij afdoende beschermt. Zware zedenmisdrijven behoren tot die categorie.

Nederlands Dagblad

[...] Maar minimaal zou toch wel de politie moeten weten, dat een ex-zedendelinquent in haar werkgebied komt wonen, zodat zij een extra oog in het zeil kan houden. Een wekelijkse meldingsplicht gaat weer te ver; dat zou trouwens een herhaald conlict niet uitsluiten.

[...] Als de aanwijzingen tegen deze man (strafblad, buurtbewoner, met kind gezien) op grond van de wet onvoldoende waren voor een serieuze verdenking, dan wordt het hoog tijd de bevoegdheden van de opsporingsinstanties te verruimen. Nu lijken verdachten beter beschermd dan slachtoffers en dat is moeilijk te verteren. Drie weken martelende onzekerheid waren dan voorkomen.

De Volkskrant

[...] Eén suggestie moet direct terzijde worden geschoven: het inlichten van bewoners wanneer een pedofiel zich na zijn invrijheidsstelling in hun buurt vestigt. Dit kan makkelijk leiden tot volksgerichten en bovendien de pedofiel aanzetten tot desperaat gedrag. De voorstellen om veroordeelde pedofielen na terugkeer in de samenleving beter in de gaten te houden, bieden meer soelaas.

[...] In alle gevallen geldt dat we ons steeds weer moeten afvragen in hoeverre voorgestelde maatregelen in een rechtsstaat aanvaardbaar zijn. Steeds moet een evenwicht worden gezocht tussen enerzijds bescherming van de samenlveving en anderzijds het recht van de delinquent op privacy en terugkeer in de samenleving.

Trouw

[...] De maar al te begrijpelijke geschokte gevoelens hierover mogen echter geen uitlaatklep krijgen in een beleid waarbij daders van zedendelicten met naam en toenaam bekend worden gemaakt. Door het publiek te melden wie in het verleden zedenmisdrijven heeft gepleegd, zoals in Engeland en de Verenigde Staten gebeurt, kunnen ex-zedendelinquenten in geen enkele buurt meer terecht.

[...] Het is niet zo gek zedendelinquenten voortaan beter in de gaten te houden, zoals Childright al weer een jaar geleden heeft bepleit. De voorwaarde zou dan moeten zijn dat zo'n beleid afdoende garanties biedt dat `monitoren' een zaak blijft tussen enkele autoriteiten en de ex-delinquent. Dat iemand wordt gevolgd mag niet op straat komen te liggen. Dan loopt een ex-delinqent immers het risico voor de rest van zijn leven publiekelijk gebrandmerkt te worden.