Water

In een stuk over de waterproblematiek, -huishouding en -management in Israel (NRC Handelsblad, 2 augustus) stond dat via destilleren van zout Middellandse zeewater zoet water te maken is.

Er bestaat echter nog een methode om van zout (Middellandse of Rode Zee) water industrieel zoet water te maken, namelijk omgekeerde osmose.

Als je een U-vormige buis neemt met onderin een speciaal soort membraan en je vult de ene helft van de U-buis met zoet water en de andere helft met zout water, dan heeft het zoete water de neiging door het membraan richting het zoute water te gaan. Deze eigenschap heet osmose.

Door met tegendruk het zoute water door het membraan te persen (omgekeerde osmose) ontstaat aan de andere kant van het membraan zoet water, waardoor rozen kunnen bloeien in de Negev-woestijn (en Gaza) in een oase van rust.

    • A. Heemskerk