Verslaafden

Heel jammer dat het bijschrift bij het artikel `Verslaafden krijgen geld voor sterilisatie' (NRC Handelsblad, 29 juli) zo duidelijk de nadruk vestigt op de negatieve kritiek. We kregen daardoor allereerst te lezen dat de CRACK-campagne verwerpelijk is (`omkoperij'), terwijl het tegendeel het geval is. Want:

- 200 dollar is niet veel in de drugsscene; een heroïneverslaafde bijvoorbeeld, kan het daar 2 tot 3 dagen mee doen. Het is daarom niet meer dan een aanmoedigingspremie, en zeker geen omkoperij. Bedenk dat het feit dat geen enkele verslaafde man voor dit bedrag een vasectomie heeft willen laten toepassen, ook aantoont dat de waarde ervan als `omkoperij' nihil is.

-De verslaafde vrouwen (57 in anderhalf jaar) die gesteriliseerd wilden worden, hadden allemaal zwangerschappen meegemaakt en wisten dus heel goed wat ze niet wilden.

- Het idee dat een verslaafde ,,zodra zij weer gezond is'' spijt zal krijgen, lijkt ruimhartig, maar is in feite uitermate bevoogdend. De verslaafde mag dus volgens deze mening nu niet kiezen voor sterilisatie, omdat zij nu niet gezond is. Deze mening is veel bevoogdender dan het CRACK-plan, dat ervan uitgaat dat een verslaafde nu, nu het nodig is, zelf mag kiezen.

- Het idee dat juist een drugsverslaafde, die immers `niet in staat is verreikende besluiten te nemen', niet zou mogen worden aangemoedigd tot sterilisatie, is ronduit absurd. Want hoever reikt de geboorte van een kind?

Want daar gaat het initiatief om. Om de baby's, van wie het merendeel helaas niet geadopteerd wordt en die een liefdeloze en vaak gewelddadige jeugd te wachten staan. De spijt die een `weer gezonde' verslaafde misschien later zal voelen over de sterilisatie verdient misschien wel ons medelijden, maar toch beduidend minder dan de kinderen die zij anders had gekregen - of geaborteerd; zie het artikel. (Ik denk dat de denkbeeldige persoon in kwestie trouwens wel ergere `verreikende' besluiten uit haar leven als verslaafde te betreuren zal hebben dan de sterilisatie.)

Barbara Harris, met haar vier geadopteerde kinderen, weet waar ze mee bezig is. De CRACK-campagne verdient navolging.

    • Irene Visser