Varkenshouders stoppen bedrijf

De Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van Landbouw heeft van driehonderd varkensboeren een subsidieaanvraag ontvangen om hun bedrijf te stoppen. Daarvan heeft de dienst er niet meer dan 110 kunnen toewijzen. De uitkering moet varkensboeren stimuleren hun bedrijf op te geven. Overheid en varkenshouderij streven naar een afslanking van de bedrijfstak omdat het overschot aan mest een te grote belasting voor het milieu vormt. Voor de subsidieregeling is 112 miljoen gulden gereserveerd. De uitkering varieert per bedrijf van enige tonnen tot een paar miljoen gulden. De meeste subsidieverzoeken komen uit Noord-Brabant, waar de bedrijfstak het omvangrijkst is. Daar willen 175 varkenshouders met hun bedrijf stoppen. (ANP)