INTERACTIEVE VORMEN

Ondanks de gigantische aanwas van websites lukt het vlijtige state-of-the-art ontwerpers, critici en andere net-adepten op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in webdesign. Een web-ontwerpbureau dat al jarenlang voorop loopt is het Nederlandse Mediamatic van Willem Velthoven, dat met het gelijknamige tijdschrift wereldwijd een cultstatus veroverde. Onlangs publiceerde Mediamatic Multimedia Graphics Now, the best of global screen design. Uit een schets van de huidige stand van zaken blijkt dat de pioniersfase nog lang niet voorbij is, maar webdesigners beginnen enige ervaring te krijgen. De belangrijkste verandering van de afgelopen tijd, schrijft Nathan Shedroff in een interessante inleiding, is dat we ons beginnen te realiseren dat niet alles kan worden opgelost met techniek en laatste snufjes. Zo is het begrip `interactiviteit' geen uitvinding van de computerindustrie, maar hebben we er in de vorm van conversaties en opvoeding al eeuwen ervaring mee.

De vraag is natuurlijk hoe die kennis om te zetten in websites. Nieuwe technieken als Shockwave en Flash, waarmee animaties kunnen worden gebruikt zonder dat de site erg traag wordt, helpen daar wel degelijk bij. Toch verschuift de focus van designers naar gebruikersvriendelijkheid. Dat een fraaie vormgeving niet meer hoeft te betekenen dat de gebruiker zich een ongeluk moet zoeken, laat een groot aantal voorbeelden in het boek zien.

Multimedia Graphics Now is ingedeeld in zes categorieën, zoals educatieve sites, kunst- en design-experimenten, promotie en elektronisch uitgeven. Die indeling is wat geforceerd, want sites worden juist steeds meer hybride – zo biedt Levi's naast promotie ook informatie en kun je er een broek op maat bestellen – maar helpt goed te bepalen in welk aspect een site uitblinkt. (Website Graphics Now, uitg. BIS, prijs 75 gulden. Het boek is ook online: www.mediamatic.nl)

(Tekst Ineke Schwartz, beeld www.plumbdesign.com en www.monkey.com, montage Marcel de Lange)