Hypotheekrente

Volgens een onderzoeker van de universiteit van Leiden kost de aftrek van hypotheekrente de staat jaarlijks bijna 11 miljard gulden (NRC Handelsblad, 2 augustus). Hierbij wordt echter verzwegen dat de staat jaarlijks een even groot bedrag van de huiseigenaren binnen krijgt in de vorm van huurwaardeforfait, overdrachtsbelasting, OZB etcetera. Dit is gebleken uit een onderzoek van het College van Belastingadviseurs. Bovendien betalen de (hypotheek-)banken ook nog de nodige miljarden aan vennootschapsbelasting. Zolang deze situatie bestaat is een discussie over het geheel of gedeeltelijk afschaffen van de aftrek zinloos.

Je kunt niet aan de ene kant het eigen woningbezit willen bevorderen en tegelijk de aftrek van hypotheekrente willen beperken of afschaffen.

    • Jo Spätgens