Criminaliteit

Het is erg onaangenaam voor drugscriminelen dat sommige landen strenge straffen opleggen en dat deze vaak onder minder dan prettige omstandigheden (althans minder prettig dan in Nederland) moeten worden ondergaan. Ook de volkenrechtelijke aspecten van de verdragsproblematiek zijn zeer interessant.

Het redactionele commentaar (NRC Handelsblad, 31 juli) gaat wel in belangrijke mate voorbij aan het feit dat het hier om criminaliteit gaat en dat deze criminelen ongelooflijk dom zijn om hun wandaden in dit soort landen te bedrijven. Er zijn twee Amerikaanse uitdrukkingen, vaak te horen in misdaad-soaps, die op de beschreven situaties van toepassing zijn: `if you can't do the time , don't commit the crime' en `if you can't stand the heat , stay out of the kitchen'.

Misschien zou dat eens wat meer in aanmerking moeten worden genomen, alvorens te klagen over de Marokkaanse omstandigheden.

    • Mr. Ch.A. Blomjous