Verder herstel bbp Japan

De economie van Japan heeft zich in het eerste kwartaal van dit jaar nog iets sterker hersteld dan eerder was geraamd. Het bruto binnenlands product groeide ten opzichte van het voorgaande kwartaal met 2,0 procent, zo heeft het Japanse bureau voor Economische Planning meegedeeld. Het bureau kwam in juni met een voorlopig cijfer van 1,9 procent.