NOS en omroepen oneens

De raad van bestuur van de NOS dient half september bij de omroepvoorzitters een voorstel in over de profilering van de netten. Het lag in de bedoeling dat dat vrijdag zou gebeuren, maar de partijen konden het nog niet eens worden.

De raad wil dat de omroepen hun thuisnet laten voor wat het is en hun programma's op verschillende zenders brengen.

Met behulp van het `doelgroepgericht programmeren' moet het marktaandeel van de publieke omroep worden opgestuwd. Enkele omroepen verzetten zich fel tegen het plan.

Staatssecretaris Van der Ploeg (Media) heeft eerder zijn voorstel laten vallen om de raad van bestuur van de NOS volledige zeggenschap te geven over de programmering. Wel stelt Van der Ploeg in de ontwerp-Concessiewet voor de raad meer bevoegdheden te geven. Het wetsvoorstel wordt voor het einde van dit jaar in de Tweede Kamer behandeld.

De top van de NOS stelde de omroepen eerder deze week voor nog geen beslissingen te nemen, maar eerst een voorstel te formuleren voor het ministerie van OC en W op basis waarvan straks de concessie voor de publieke omroep wordt uitgegeven.

Na de vergadering van de raad van bestuur van de NOS en de omroepvoorzitters, vrijdag, bleek dat de NOS half september toch een voorstel over netprofilering zal indienen.

De voorzitter van de raad van bestuur van de NOS, G.J. Wolffensperger, heeft er na de vergadering van vrijdag toch vertrouwen in dat de partijen er alsnog uitkomen. Wolffensperger: ,,Het gaat erom in wat voor mate de omroepen bijdragen aan de netprofilering. Het ene uiterste is een omroep die een eigen net wil behouden. Het andere is een omroep die het geen probleem vindt om verschillende programma's op verschillende netten uit te zenden.'' Volgens hem zijn de partijen er nog niet uit, maar zijn zij de afgelopen maanden wel nader tot elkaar gekomen.

Als er half september overeenstemming bestaat, kunnen de programmadirecteuren al voor het seizoen 2000/2001 rekening houden met de netprofilering.

Als de beslissing dan opnieuw wordt uitgesteld, is de kans groot dat de kijker pas een jaar later iets van de plannen merkt. De programmadirecteuren van de omroepen hebben hun schema's voor volgend jaar dan immers al klaar. (ANP)